Sekretesspolicy

VÄLKOMMEN TILL onlinecasinoexpert.net Sekretesspolicy.

Sekretesspolicy respekterar din integritet och har för avsikt att skydda dina personuppgifter. Detta sekretessmeddelande informerar dig om hur vi ser efter dina personuppgifter när du besöker onlinecasinoexpert.net (oavsett varifrån du besöker den) och beskriver dina rättigheter till sekretess och hur lagen skyddar dig.

Detta sekretessmeddelande tillhandahålls i ett format som består av flera lager så att du kan se de specifika områden som anges nedan.

 1. VIKTIG INFORMATION OCH VILKA VI ÄR
 2. UPPGIFTERNA SOM VI SAMLAR IN OM DIG
 3. HUR SAMLAS DINA PERSONUPPGIFTER IN
 4. HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER
 5. AVSLÖJANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER
 6. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR
 7. DATASÄKERHET
 8. DATALAGRING
 9. DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER
1. VIKTIG INFORMATION AND VILKA VI ÄR

SYFTET MED DETTA SEKRETESSMEDDELANDE

Detta sekretessmeddelande syftar till att ge dig information om hur onlinecasinoexpert.net  samlar in och behandlar dina personuppgifter genom din användning av denna webbplats, inklusive eventuella uppgifter du eventuellt ger via denna webbplats när du registrerar dig på vår e-mail adresslista, är inte avsedd för barn och vi samlar inte medvetet uppgifter om barn.

Det är viktigt att du läser detta sekretessmeddelande tillsammans med andra sekretessmeddelanden eller lämpliga integritetsmeddelanden som vi kan ge vid särskilda tillfällen när vi samlar in eller behandlar personuppgifter om dig så att du är fullt medveten om hur och varför vi är använder dina data. Detta sekretessmeddelande kompletterar de övriga meddelandena och är inte avsett att åsidosätta dem.

 

KONTAKTUPPGIFTER

Kontakta oss

ÄNDRINGAR AV SEKTRETESSMEDDELANDET OCH DITT ANSVAR ATT INFORMERA OSS OM ÄNDRINGAR

Den här versionen uppdaterades senast den 23 Januari 2019.

Det är viktigt att personuppgifterna vi har om dig är korrekta och aktuella. Vänligen håll oss informerade om dina personuppgifter ändras under ditt förbindelse med oss.

SKYDD FÖR BARN

onlinecasinoexpert.net är en onlineportal för information om spelinformation, och ingen av dess kampanjinnehåll, tjänster eller kampanjer är för barn och besökare under 18 år.

onlinecasinoexpert.net begär inte medvetet eller samlar in information från besökare under 18 år. Om vi ​​upptäcker oavsiktligt samlade personuppgifter från barn eller andra under 18 år, kommer onlinecasinoexpert.net att radera personuppgifterna från sina datalistor så fort som vi kan.

TREDJE PARTS LÄNKAR

onlinecasinoexpert.net, kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, och applikationer. Genom att klicka på dessa länkar eller aktivera dessa anslutningar kan det vara möjligt för tredje part att samla in eller dela data om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredje parts webbplatser och ansvarar inte för deras sekretessutlåtanden. När du lämnar vår hemsida uppmanar vi dig att läsa sekretessmeddelandet för varje webbplats du besöker.

2. DATA OM DIG SOM VI SAMLAR IN

Personuppgifter, eller personlig information, betyder all information om en person genom vilken personen kan identifieras. Den inkluderar inte data där identiteten har tagits bort (anonym data).

Vi kan samla, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig och vi har grupperat dessa enligt följande:

 • Identitetsuppgifter inkluderar förnamn, efternamn, födelsedatum.
 • kontaktuppgifter inkluderar  e-postadress
 • Tekniska yppgifter inkluderar internetprotokoll (IP) -adress, din inloggningsinformation, webbläsartyp och -version, tidszoninställning och -plats, plug-intyper för webbläsare och versioner, operativsystem och plattform och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt den här webbplatsen.
 • Profiluppgifter inkluderar ditt användarnamn och lösenord, dina intressen, preferenser, feedback och enkätsvar.
 • Användningsuppgifter inkluderar information om hur du använder vår webbplats, produkter och tjänster.
 • Marknads- och kommunikationsdata innehåller dina preferenser när du tar emot marknadsföring från oss och våra tredje parter och dina kommunikationspreferenser.

Vi samlar också in, använder och delar aggregerad samlad data som statistisk eller demografisk data för olika ändamål. Aggregerad data kan härledas från dina personuppgifter, men anses inte som personlig information eftersom dessa uppgifter inte direkt eller indirekt avslöjar din identitet. Till exempel kan vi samla dina användaruppgifter för att beräkna andelen användare som använder en specifik webbplatsfunktion. Om vi kombinerar eller ansluter aggregad data med dina personuppgifter så att den direkt eller indirekt kan identifiera dig behandlar vi de kombinerade uppgifterna som personuppgifter som kommer att användas i enlighet med detta sekretessmeddelande.

 

3. HUR SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder olika metoder för att samla in uppgifter från och om dig inklusive genom:

Direkta interaktioner. Du kan ge oss din identitet, kontakt  genom att fylla i formulär eller genom att svara med oss via e-post eller på annat sätt. Detta inkluderar personuppgifter du anger när du:

 • begär att marknadsföring skickas till dig
 • deltar i en tävling, kampanj eller undersökning eller
 • ger oss feedback.

Automatiserad teknik eller interaktioner. När du interagerar med vår webbplats kan vi automatiskt samla in tekniska data om din utrustning, surfning och mönster. Vi samlar in dessa personuppgifter genom att använda cookies, serverns loggar och annan liknande teknik. Vi kan också få teknisk information om dig om du besöker andra webbplatser som använder våra cookies. Vänligen läs vår cookie-policy för mer information.

Tredje part eller offentligt tillgängliga källor.Vi kan få personuppgifter om dig från olika tredje parter och offentliga källor enligt nedan:

 • Tekniska data från följande parter:
  • analytikeleverantörer, till exempel Google baserat inom EU.
  • areklamnätverk Facebook och Criteo baserade inom EU.

Du kan välja bort Google Analytics för denna typ av annonsering och anpassa de annonser i Google Displays nätverk genom att besöka inställningarna för Google Ads (https://adssettings.google.com/authenticated). Google rekommenderar också att ni installerar Google Analytics som webbläsartillägg för din webbläsare (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Webbläsartillägget från Google Analytics ger besökaren möjligheten till att förhinda att deras data samlas in och används av Google Analytics.

4. HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

Vi använder endast dina personuppgifter när lagen så tillåter. Most commonly, we will use your personal data in the following circumstance s:

 • När det är nödvändigt för våra legitima intressen (eller tredje parts), och dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter dessa intressen.
 • Där vi måste följa en laglig eller lagstadgad skyldighet.

Vanligtvis åberopar vi inte samtycke som en rättslig grund för att behandla dina personuppgifter annat än i samband med att vi skickar direktmarknadsföring till dig via e-post eller textmeddelande. Du har rätt att återkalla samtycke till marknadsföring när som helst genom att klicka på avprenumerationslänken som ingår i alla e-postmeddelanden som är direkt marknadsföring.

 

SYFTEN FÖR VILKA VI KOMMER ATT ANVÄNDA DINA PERSONUPPGIFTER

Vi har nedan, i tabellformat, redogjort för alla sätt vi planerar att använda dina personuppgifter, och vilka av de rättsliga grunderna vi bygger på att göra det. Vi har också identifierat vad våra legitima intressen är där det är lämpligt.

Observera att vi kan behandla dina personuppgifter för mer än en laglig grund beroende på det specifika syftet med vilket vi använder dina data. Vänligen kontakta oss på https://www.onlinecasinoexpert.net/kontakta-oss/ om du behöver information om den specifika juridiska grund som vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter där mer än en grund har beskrivits i tabellen nedan.

 

SYFTE/AKTIVITET
TYP AV DATA
LAGLIG GRUND FÖR BEARBETNING INKLUSIVE BERÄTTIGAT INTRESSE
MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION(a) KONTAKT

(b) MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION

NÖDVÄNDIGA FÖR VÅRA LEGITIMA INTRESSEN (FÖR ATT DEFINIERA TYPER AV KUNDER FÖR VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER, FÖR ATT HÅLLA VÅR HEMSIDA UPPDATERAD OCH RELEVANT, ATT UTVECKLA VÅR VERKSAMHET OCH ATT INFORMERA VÅR MARKNADSSTRATEGI)
FÖR ATT HANTERA VÅRT FÖRHÅLLANDE TILL DIG VILKET INKLUDERAR ATT:

(A) UNDERRÄTTA DIG OM ÄNDRINGAR I VÅRA VILLKOR ELLER SEKRETESSPOLICY

(B) BE DIG ATT LÄMNA EN RECENSION ELLER MEDVERKA I EN UNDERSÖKNING

(A) IDENTITET

(B) KONTAKT

(C) PROFIL

(D) MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION

(A) UTFÖRANDE AV ETT KONTRAKT MED DIG

(B) NÖDVÄNDIGT FÖR ATT FÖLJA EN LAGSTADGAD SKYLDIGHET

(C) NÖDVÄNDIGT FÖR VÅRA LEGITIMA INTRESSEN (FÖR ATT HÅLLA VÅRA REGISTER UPPDATERADE OCH FÖR ATT STUDERA HUR KUNDERNA ANVÄNDER VÅRA PRODUKTER/TJÄNSTER)

FÖR ATT DU SKA KUNNA DELTA I ETT LOTTERI, TÄVLING ELLER SLUTFÖRA EN UNDERSÖKNING(A) IDENTITET

(B) KONTAKT

(C) PROFIL

(D) ANVÄNDNING

(E) MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION

VÅRA LEGITIMA INTRESSEN (ATT STUDERA HUR KUNDERNA ANVÄNDER VÅRA TJÄNSTER, FÖR ATT UTVECKLA DEM OCH UTÖKA VÅR VERKSAMHET)
ATT ADMINISTRERA OCH SKYDDA VÅR VERKSAMHET OCH DENNA WEBBPLATS (INKLUSIVE FELSÖKNING, DATAANALYS, TESTNING, SYSTEMUNDERHÅLL, SUPPORT, RAPPORTERING OCH HOSTING AV DATA)(A) IDENTITET

(B) KONTAKT

(C) TEKNISK

(A) NÖDVÄNDIGT FÖR VÅRA LEGITIMA INTRESSEN (FÖR ATT DRIVA VÅR VERKSAMHET, TILLHANDAHÅLLANDE AV ADMINISTRATION OCH IT-TJÄNSTER, NÄTVERKSSÄKERHET, FÖR ATT FÖRHINDRA BEDRÄGERI OCH I SAMBAND MED EN FÖRETAGSREORGANISATION ELLER OMSTRUKTURERING AV KONCERNEN)

(B) NÖDVÄNDIGT FÖR ATT FÖLJA EN LAGSTADGAD SKYLDIGHET

ATT LEVERERA RELEVANT WEBBPLATSINNEHÅLL OCH ANNONSER TILL DIG OCH MÄTA ELLER FÖRSTÅ EFFEKTIVITETEN HOS DEN ANNONSERING VI ERBJUDER DIG(A) IDENTITET

(B) KONTAKT

(C) PROFIL

(D) ANVÄNDNING

(E) MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION

(F) TEKNISK

NÖDVÄNDIGA FÖR VÅRA LEGITIMA INTRESSEN (ATT STUDERA HUR KUNDERNA ANVÄNDER VÅRA PRODUKTER/TJÄNSTER, UTVECKLAR DEM, FÖR ATT UTÖKA VÅR VERKSAMHET OCH STÖDJA VÅR MARKNADSSTRATEGI)
ATT ANVÄNDA DATAANALYS FÖR ATT FÖRBÄTTRA VÅR WEBBPLATS, PRODUKTER/TJÄNSTER, MARKNADSFÖRING, KUNDRELATIONER OCH ERFARENHETER(A) TEKNISK

(B) ANVÄNDNING

NÖDVÄNDIGA FÖR VÅRA LEGITIMA INTRESSEN (FÖR ATT DEFINIERA TYPER AV KUNDER FÖR VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER, FÖR ATT HÅLLA VÅR HEMSIDA UPPDATERAD OCH RELEVANT, ATT UTVECKLA VÅR VERKSAMHET OCH ATT INFORMERA VÅR MARKNADSSTRATEGI)
ATT GE FÖRSLAG OCH REKOMMENDATIONER TILL DIG OM VAROR ELLER TJÄNSTER SOM KAN VARA AV INTRESSE FÖR DIG, KAMPANJER AV INTRESSE, LANSERING AV NYA PRODUKTER OCH POTENTIELLA ANSTÄLLNINGSMÖJLIGHETER(A) IDENTITET

(B) KONTAKT

(C) TEKNISK

(D) ANVÄNDNING

(E) PROFIL

NÖDVÄNDIGA FÖR VÅRA LEGITIMA INTRESSEN (ATT UTVECKLA VÅRA PRODUKTER/TJÄNSTER OCH UTÖKA VÅR VERKSAMHET)
MARKNADSFÖRING

Vi strävar efter att ge dig valmöjligheter gällande vissa personuppgifter, särskilt kring marknadsföring och reklam:

KAMPANJERBJUDANDEN FRÅN US

Vi kan använda din identitet, kontakt, teknisk, användnings- och profildata för att bilda en idé om vad vi tror att du kanske vill ha eller behöver, eller vad som kan vara av intresse för dig. Det är så vi bestämmer vilka produkter, tjänster och erbjudanden som kan vara relevanta för dig (vi kallar detta marknadsföring).

Du kommer att få marknadsföringskommunikation från oss om du har begärt information  från oss eller om du har givit oss dina uppgifter när du deltog i en tävling eller registrerade dig för en kampanj och, i varje fall, inte har valt att inte ta emot den marknadsföringen.

TREDJE PARTS MARKNADSFÖRING

Vi kommer att begära ditt uttryckliga opt-in-samtycke innan vi delar dina personuppgifter med något företag utanför onlinecasinoexpert.net för marknadsföring.

OPTING OUT

Du kan be oss eller tredje part att sluta skicka dig marknadsföringsmeddelanden när som helst genom att följa uppkopplingslänkarna på alla marknadsföringsmeddelanden som skickas till dig.

Om du avstår från att ta emot dessa marknadsföringsmeddelanden gäller det inte för personuppgifter som lämnats till oss som ett resultat av ett, produkt-/tjänsteupplevelse eller andra transaktioner.

COOKIES

Du kan ställa in din webbläsare för att vägra alla eller utvalda webbläsarcookies, eller för att varna dig när webbplatser ställer in eller öppnar cookies. Om du inaktiverar eller vägrar cookies bör du observera att vissa delar av denna webbplats kan bli otillgängliga eller inte fungera korrekt.

Vänligen läs vår cookie-policy för mer information.

BYTE AV SYFTE

Vi använder endast dina personuppgifter för de ändamål som vi samlar in dem för, om vi inte med rimlighet anser att vi behöver använda det av en annan anledning och att anledningen är förenlig med det ursprungliga syftet.

Om vi behöver använda dina personuppgifter för ett orelaterat syfte kommer vi att meddela dig och vi kommer att förklara den rättsliga grunden som tillåter oss att göra det.

Observera att vi kan behandla dina personuppgifter utan din kunskap eller samtycke, i enlighet med ovanstående regler, där detta krävs eller tillåts enligt lag.

5. UPPLYSNINGAR OM DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med parterna nedan för de ändamål som anges i tabellen i punkt 4 ovan.

 • Tredje parter som vi arbetar med.
 • Tredje part till vilka vi kan välja att sälja, överföra eller slå samman delar av vår verksamhet eller våra tillgångar. Alternativt kan vi försöka förvärva andra företag eller slå oss samman med dem. Om en förändring händer i vår verksamhet kan de nya ägarna använda dina personuppgifter på samma sätt som anges i detta sekretessmeddelande.

Vi kräver att alla tredje parter respekterar säkerheten för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter inte att våra tjänsteleverantörer från tredje part använder dina personuppgifter för egna ändamål och tillåter endast att de behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål och i enlighet med våra instruktioner.

 

6. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

Några av våra tredje parter är baserade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ( EEA ), så behandlingen av dina personuppgifter kommer att innebära en överföring av data utanför EES.

När vi överför dina personuppgifter ut ur EES garanterar vi att en liknande grad av skydd erbjuds genom att säkerställa att minst en av följande skyddsåtgärder genomförs:

 • Vi kommer endast överföra dina personuppgifter till länder som av Europeiska kommissionenhar bedömts ge tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter. För mer information, se Europeiska kommissionen: Tillfredsställande skydd av personuppgifter i icke EU-länder.
 • När vi använder vissa tjänsteleverantörer kan vi använda specifika kontrakt som godkänts av Europeiska kommissionen, vilket ger personuppgifter samma skydd som det har i Europa. För mer information, se Europeiska kommissionen: Modellavtal för överföring av personuppgifter till tredje land.
 • När vi använder leverantörer baserade i USA kan vi överföra data till dem om de ingår i Privacy Shield som kräver av dem att ge liknande skydd för personuppgifter som delas mellan Europa och USA. För mer information, se Europeiska kommissionen: EU-USA: s sekretessskydd.

 

7. DATASÄKERHET

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter försvinner av misstag, används eller öppnas på obehörigt sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi tillgången till dina personuppgifter för de anställda, agenter, entreprenörer och andra tredje parter till det som de behöver veta. De behandlar bara dina personuppgifter efter våra instruktioner och de är föremål för en sekretessplikt.

Vi har infört förfaranden för att ta itu med eventuella misstänkta brott mot personuppgifter och meddelar dig och eventuell tillämplig reglerare om ett brott där vi är lagligen skyldiga att göra det.

 

8. DATALAGRING

HUR LÄNGE ANVÄNDER NI MINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behåller bara dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla de syften vi har samlat in dem för, bland annat för att uppfylla alla lagar, bokföring eller rapporteringskrav.

För att bestämma lämplig retentionstid för personuppgifter tar vi hänsyn till personuppgifternas mängd, natur och känslighet, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller avslöjande av dina personuppgifter, syftet med vilka vi behandlar dina personuppgifter och huruvida vi kan uppnå dessa syften på annat sätt smat de tillämpliga lagkraven.

Under vissa omständigheter kan du be oss att radera dina uppgifter
Begär radering nedan för mer information.

Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan associeras med dig) för forskning eller statistiska ändamål, i så fall kan vi använda denna information på obestämd tid utan vidare meddelande till dig.

 

9. DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER

Under vissa omständigheter har du rättigheter enligt dataskyddslagar vad gäller dina personuppgifter. Vänligen läs nedan för att få veta mer om dessa rättigheter:

a.    Begära tillgång till dina personuppgifter. ni har rätt att få tillgång till informationen som samlats från dig. Vi kommer att följa alla rimliga förfrågningar om tillgången till dina personuppgifter. I de fall där förfrågningen innebär en oproportionerlig mängd arbete, förbehåller vi oss rätten att, i enlighet med gällande lagar, ta ut en avgift som täcker det arbete.

b.    Begära korrigering av dina personuppgifter. Detta gör att ni har möjligheten till att ändra och korrigera ofullständiga eller felaktiga uppgifter vi har samlat, men vi kan komma till att behöva verifiera de uppgifter som tillhandhålls.

c.    Begära borttagning av dina personuppgifter. Ni har rätten till att be oss radera all information vi har om er som inte är relevant för de ändamål vilket vi samlar in det. Detta gör att ni kan be oss radera eller ta bort personuppgifter där det inte finns någon bra anledning till att vi fortsätter att bearbeta informationen. ni kan också begära att vi tar bort alla dina personuppgifter, i vilket fall vi kommer till att be er stänga ditt konto. Det kan också finnas juridiska anledningar som kan förbjuda oss från att radera eller ta bort all information om er vid förfrågans tidpunkt (såsom lagstiftningen för penningtvätt), men vi kommer att behandla din begäran så snart som möjligt om någon tidsperiod för lagring av dina uppgifter löper ut.

d.    Invändning till behandligen av dina personuppgifter. Ni har rätten till att göra invändningar mot vår behandling av personuppgifter där vi är beroende av ett legitimt intresse (eller tredjparts) och om det finns något om din specifika situation som gör att ni opponerar bearbetningen där ni känner att det påverkar dina grundläggande rättigheter och friheter. ni har också rätten till att opponera var vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. I så fall ber vi er att avmarkera den relevanta kryssrutan för direktmarknadsföring, innan ni skapar ett användar konto eller på inställningarna för ditt Användarkonto, som ger oss tillstånd att behandla din data för marknadsföringsändamål. I vissa fall kan vi visa att vi har tvingande berättigade skäl till behandla din information vid fall att de grundläggande rättigheter och friheter avvisas.

e.    Begär begränsning till behandlingen av dina personuppgifter. Detta ger er rätten att be oss avbryta eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter i följande scenarier: (a) om ni vill att vi skall fastställa noggrannheten av datan, (b) där vår användning av uppgifterna är olaglig men ni inte vill att vi ska radera eller ta bort dem (c) där ni behöver att vi behåller din data även om vi inte längre behöver använding för datan i fall där ni behöver utöva eller försvara juridiska påståenden eller (d) ni har invänt mot vår användning av dina uppgifter men vi måste verifiera om vi har övertygande lagliga skäl till att använda datan.

d.    Begär överföring av dina personuppgifter (begäran om dataöverföring). Detta ger er rätten till att begära dina personuppgifter. Vi kommer i dessa fall att ge er dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt, maskinläsbart format. Observera att denna rätt endast gäller automatiserad information som ni ursprungligen gav samtycke till att vi skall kunna använda den informationen för att uföra ett avtal med er.

e.    Rätten till att återkalla samtycke för direktmarknadsföring. ni har rätten till att när som helst ändra er i förhållande till oss att kunna kontakta er med direktmarknadsföring. ni kan utöva din rätt att sluta ta emot direktmarknadsföring genom att logga in på ditt konto och avmarkera fältet för godkännande relaterade till direktmarknadsföring, ni kan också kontakta kundsupporten för detta ändamål. Eventuellt återkallande av samtycke till behandling av personuppgifter för marknadsföring kommer endast att gälla för Webbplatsen.

f.    Vi kommer att behålla kopior av alla meddelanden som skickas till oss (inklusive kopior av alla e-postmeddelanden) för att upprätthålla noggranna register över den information vi har får från dig.

g.    Du kan även också utöva dina rättigheter när som helst genom att kontakta oss.

 

Vad vi kan behöva från dig

Vi kan behöva begära specifika uppgifter från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och se till att du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd som säkerställer att personuppgifter inte avslöjas för någon person som inte har rätt att ta emot den. Vi kan också kontakta dig för att begära ytterligare information i samband med din begäran om att påskynda vårt svar.

Tidsgräns för att svara

Vi försöker att svara på alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta oss längre än en månad om din förfrågan är särskilt komplex eller du har gjort ett antal förfrågningar. I så faöö kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.